Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) - Προφύλαξη και Μέτρα Πρόληψης στους εργαζομένους της Κρήτης

Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) - Προφύλαξη και Μέτρα Πρόληψης στους εργαζομένους της Κρήτης

Έναρξη προγράμματος

Θα πραγματοποιηθούν (3) κύκλοι εκπαίδευσης:

  • 1ος κύκλος: Τρίτη 4 Μαΐου - Παρασκευή 7 Μαΐου
  • 2ος κύκλος: Τρίτη 11 Μαΐου - Παρασκευή 14 Μαΐου
  • 3ος κύκλος: Τρίτη 18 Μαΐου - Παρασκευή 21 Μαΐου

Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)