Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΚ |Κινηματογράφος-Ιστορία-Τέχνες του λόγου| Σεπτέμβριος 2021-Απρίλιος 2022

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη γνωριμία και εμβάθυνση των συμμετεχόντων ως προς τις σχέσεις του κινηματογράφου με δύο ευρύτερα πεδία των ανθρωπιστικών σπουδών, τα οποία αφορούν κάθε ενδιαφερόμενο με τον πολιτισμό και την ανθρώπινη δραστηριότητα και παράλληλα διδάσκονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες: την ιστορία και τις τέχνες του λόγου και συγκεκριμένα τη λογοτεχνία και το θέατρο. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι μια σφαιρική γνώση αναφορικά με την αμφίδρομη σχέση Κινηματογράφου και Ιστορίας καθώς και Κινηματογράφου και Τεχνών του Λόγου και αναφορικά με τη συμβολή του κινηματογράφου στη διάχυση και διαμόρφωση απόψεων και κουλτούρας για την ιστορική πραγματικότητα και για καίριες μορφές της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

 

Έναρξη: Μέσα Σεπτεμβρίου 2021

Λήξη: Τέλος Απριλίου 2022

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 340

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: έως 10 Αυγούστου 2021 (με την προϋπόθεση διαθεσιμότητας θέσεων                                                                   συμμετοχής)

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://kinimatografosistoriatechnes3.webnode.gr/ 

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)