Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο: «Επέκταση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου»

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την πρόσκληση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο : ‘Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο: ,«Επέκταση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου»