Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης επιτροπής παραλαβής-βεβαίωσης εκτέλεσης του έργου της συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων-Μισθοδοσία, Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, Δημοσίευσης στη Διαύγεια, Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (WEB) & Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων Πρωτοκόλλου, για τις ανάγκες των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΚ

 

Ανακοινώνεται ότι στις 18 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 πμ, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στους χώρους του Τμήματος Προμηθειών για τη συγκρότηση της παρακάτω αναφερόμενης επιτροπής:

1. «Επιτροπή παραλαβής - βεβαίωσης εκτέλεσης του έργου της συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων-Μισθοδοσία, Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, Δημοσίευσης στη Διαύγεια, Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (WEB) & ΗλεκτρονικήςΔιακίνησης Εγγράφων Πρωτοκόλλου, για τις ανάγκες των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το έτος 2018».

Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ όλων των υπαλλήλων των Τμημάτων Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Προϋπολογισμού, Ταμείου και Περιουσίας της Δ/νσης και Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, όπου θα κληρωθούν 2 τακτικά + 2 αναπληρωματικά μέλη, καθώς και όλων των υπαλλήλων των Τμημάτων Προς/κού Α΄και Β΄ της Δ/νσης και Υποδ/νσης Διοικητικού όπου θα κληρωθεί 1 τακτικό + 1 αναπληρωματικό μέλος.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση