Προκήρυξη των υποτροφιών Σακλαμπάνη ακαδημαϊκού έτους 2018-19

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε πτυχιούχους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, για το ακαδ. έτος 2018-2019, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη». 

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος, και θα χορηγηθεί μία(1) υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€), καθώς και έξι(6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4,000€) έκαστη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο κτίριο διοίκησης ΙΙ, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο μέχρι και την 15η Ιουνίου  2020.   

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την κ. Ε. Μπαλάφα, email: mpalafa@uoc.gr,  τηλ. 2810393620, από την κ. Α. Τσαλίμη, email: tsalimi@admin.uoc.gr, τηλ. 2810393200 καθώς και από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης  www.uoc.gr, όπου έχουν αναρτηθεί τα σχετικά έγγραφα.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη, την Υπεύθυνη Δήλωση και την Αίτηση φοιτητών

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)