Πρόσκληση για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλευσης ακινήτου ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Εταιρεία ΑΔΠ/ΠΚ), ως διαχειρίστρια της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του περιελθόντος σε αυτό κληροδοτήματος «Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη», γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν4182/2013 και την 403/21-03-2019 απόφαση της Συγκλήτου, θα δέχεται έγγραφες προσφορές για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτων έναντι ανακατασκευής, ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Κρήτης, που βρίσκονται στον 2ο όροφο πολυκατοικίας επί των οδών Αβέρωφ 23 & Σμύρνης στο Ηράκλειο 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη