Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για το έργο της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

 

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Εταιρεία ΑΔΠ/ΠΚ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο (Πανεπιστημιουπόλεις Κνωσού & Βουτών και στη Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου) για τη χρονική περίοδο από 01/03/2020-30/04/2020, με προϋπολογισμό του έργου 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον μήνα.

Οι σφραγισμένες προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στα γραφεία της Εταιρείας ΑΠΔ/ΠΚ, κτίριο Διοίκησης Ι, ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393220 κ. Μαρία Αλεγκάκη, και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Εταιρείας ΑΔΠ/ΠΚ www.admin.uoc.gr/eapk/ και του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr όπου έχει αναρτηθεί το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση