Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκμίσθωσης ακινήτου Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Η «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», Α.Ε., ενδιαφέρεται να εκμισθώσει χώρο 4 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Κρήτης, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο, για την πώληση ειδών περιπτέρου.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο έτη, και θα έχει έναρξη την 15-07-2018.

Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα που θα πρέπει να προσφέρουν οι συμμετέχοντες ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€).

Ο μισθωτής θα διαθέτει αποκλειστικά είδη περιπτέρου, σιγαρέτα, είδη καπνιστού, καθώς επίσης εφημερίδες και περιοδικά.

Το περίπτερο θα λειτουργεί υποχρεωτικά χωρίς διακοπές όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης και από τις 09:00 έως τις 21:00 συνεχώς, εκτός από Κυριακές και αργίες, που θα είναι προαιρετική η λειτουργία του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την σφραγισμένη προσφορά τους στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο, στο κτίριο Δ1, Προπύλαια, ισόγειο, μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου  2018 και ώρα 12:00.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση