Τελετή Ορκωμοσίας Ιατρικής Σχολής διαδικτυακά

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας των νέων διδακτόρων, αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 24 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση.