Με μια φωνή για την ειρήνη | Μουσικοποιητική σύμπραξη

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, Αίθουσα ''Παντελής Πρεβελάκης'' Ωδείο Ρεθύμνου

Συμμετέχουν:

Χορωδία
Πανεπιστημίου Κρήτης / Σχολές Ρεθύμνου

Χορωδία
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Χορωδία
Δημοτικού ωδείου Ηρακλείου
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Νικολής Αβραμάκης

Θεατρική ομάδα
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)