1ο το Πανεπιστήμιο Κρήτης σύμφωνα με το Nature Index

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι πρώτο στην Ελλάδα όσον αφορά τα πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα σύμφωνα με το δείκτη «Nature Index».

Ο δείκτης «Nature Index»  αφορά πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα που δημοσιεύονται σε μια ομάδα  διεθνών επιστημονικών περιοδικών με τους υψηλότερους δείκτες ποιότητας. Συγκεκριμένα, τα περιοδικά αυτά έχουν την μέγιστη απήχηση στην ερευνητική κοινότητα και διαμορφώνουν τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο εμφανίζεται η ολική κατάταξη

https://www.natureindex.com/annual-tables/2019/institution/all/all/countries-Greece