Πρωτοποριακός Μηχανισμός για την Αγορά Εργασίας στην Κρήτη

Πρωτοποριακός Μηχανισμός για την Αγορα Εργασίας στην Κρήτη

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Δελτίο Τύπου

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)