"Πίνακας Υποψηφίων Διοικητικών Υπαλλήλων για τις επικείμενες εκλογές της 26ηςΙουλίου 2021 για την ανάδειξη εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τον αναπληρωτή του, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης"

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
 (75)