Πρόσκληση Ημερίδα Μουσείου Ιατρικής

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την πρόσκληση και το πρόγραμμα για την Ημερίδα του Μουσείου Ιατρικής