Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στην Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μάθημα «Πρακτική της Διδακτικής» για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020. Το μάθημα αυτό γίνεται στα πλαίσια του διατμηματικού προγράμματος σπουδών για τη πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Πρακτική της Διδακτικής είναι ένα από τα 8 υποχρεωτικά μαθήματα για την απόκτηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και έχει ως στόχο την σωστή κατάρτιση των αποφοίτων μας σε θέματα διδακτικής στις Φυσικές Επιστήμες, και την προετοιμασία τους ως μελλοντικών καθηγητών μέσης εκπαίδευσης. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητική προετοιμασία των φοιτητών και πρακτική άσκηση σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπό την επίβλεψη καθηγητή του ίδιου κλάδου. Απαιτεί την παρακολούθηση διδασκαλιών, την συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολείου και πραγματοποίηση διδασκαλιών σε πραγματικές συνθήκες. Με την άδεια του Υ.ΠΑΙ.Θ., 26 εκπαιδευόμενοι φοιτητές τοποθετήθηκαν σε σχολεία της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Αντίστοιχα 26 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 και ΠΕ86, ανέλαβαν υπεύθυνοι-επιβλέποντες καθηγητές των φοιτητών μας.