Τελική Απόφαση Συγκλήτου για τη λειτουργία του ιδρύματος και την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν το Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την περίοδο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας του Ιδρύματος για την αποφυγή κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης του ιού SARS -CoV-2 και το Σχέδιο Δράσης και Εργαλειοθήκη για την Υποστήριξη Τηλεδιδασκαλίας, Τηλεργασίας και Τηλεσυνεργασίας