Συγχαρητήρια ανακοίνωση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για τον κ. Αναστάσιο Ξεπαπαδέα

 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει τον συνάδελφο - καθηγητή Αναστάσιο Ξεπαπαδέα για την εκλογή ως μέλος στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών των Η.Π.Α. Η διάκριση αυτή απονέμεται σε εξέχοντα μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την συνεισφορά τους στην επιστήμη.