Ενημερωτική Εκδήλωση "Επιχειρούμε έξω " στα Χανιά

Πρόσκληση σε ενηµερωτική εκδήλωση

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού σειράς ενηµερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραµµατεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,

Η Εταιρία Στήριξης και Ανάπτυξης των επιχειρήσεων Κρήτης (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενηµερωτική εκδήλωση που διοργανώνει, σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Χανίων, για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ:

«Επιχειρούµε Έξω»

στις 06/03/18, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00,

στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28-32, (2ο υπόγειο επίπεδο)

(Η αίθουσα είναι προσβάσιµη σε άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συµµετοχή ΑµεΑ στο τηλ.: 2810 302400)

Στην εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση µε τους ενδιαφερόµενους προς επίλυση αποριών.