Προκήρυξη Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Στέλιου Πηχωρίδη» 2019-2020

Προκηρύσσεται το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Στέλιου Πηχωρίδη» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Σύμφωνα με την απόφαση της 312ης/21-03-2013 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου, το βραβείο θα απονεμηθεί για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε Ακαδημαϊκό Δάσκαλο από τα Τμήματα του Ηρακλείου.

Επιλέξιμοι για το βραβείο είναι οι εν ενεργεία Διδάσκοντες του Ιδρύματος, όμως το βραβείο θα μπορεί να απονέμεται κατ’ εξαίρεση και σε συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές του. Το βραβείο θα μπορεί να απονέμεται επίσης σε ερευνητές, μέλη ερευνητικών ιδρυμάτων, που διδάσκουν παράλληλα και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Επιλέξιμοι παραμένουν και Υποψήφιοι παρελθόντων ετών κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης.Πέρα από τα ουσιαστικά προσόντα (που αφορούν στην ποιότητα του διδακτικού έργου) οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η κατάθεση των προτάσεων θα γίνεται

(α) στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο, γραφείο 3 ή

(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης -Κτήριο διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο, Ταχ. Κώδικας: 70013 (Υπόψιν κας Άννας Δοξαστάκη).

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται στις 31 Ιανουαρίου 2020.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική προκήρυξη και το αναλυτικό κείμενο με το ιστορικό, τους όρους και τις προϋποθέσεις του βραβείου.

αναλυτικό κείμενο με το ιστορικό, τους όρους
και τις προϋποθέσεις του βραβείου.