Νέα κατάταξη για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μια νέα κατάταξη των Πανεπιστημίων, διενεργήθηκε από τον οργανισμό κατάταξης Times Higher Education (THE), λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά πεδία των ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με την κατάταξη αυτή, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει διεθνώς την 151-175η θέση με την Ιατρική Σχολή (Clinical, pre-clinical and health) του, την 251-300η θέση με το Τμήμα Βιολογίας (Life sciences), επίσης την 251-300η θέση με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Computer science) και την 301-400η με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Engineering & Technology).

#ΜΟΔΙΠ
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)