Δημοσιοποίηση Προκήρυξης Βραβείου "ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗ"

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την Προκήρυξη του Βραβείου και το Παράρτημα που τη συνοδεύει