Προκήρυξη εισδοχής στο πρόγραμμα του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΣΘΕΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι:       26/7/2019

 

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από απόφοιτους όλων των Τμημάτων της ΣΘΕΤΕ του ΠΚ.

Η χρονική διάρκεια του κάθε Προγράμματος που οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας είναι τέσσερα (4) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, με δυνατότητα αναστολής φοίτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά από απόφαση της Επιτροπής Ακαδημαϊκού Συντονισμού.

Η φοίτηση είναι πλήρης και η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των προσόντων, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. ΑΙΤΗΣΗ (πρότυπο επισυνάπτεται)
  2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ή βεβαίωση της Γραμματείας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις για την απόκτηση του πτυχίου και εκκρεμεί η ορκωμοσία.
  3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μόνο με μορφή αρχείων PDF, μέχρι τις 26/07/2019 στη Γραμματέα του Προγράμματος του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (κ. Αικ. Τσαλίμη e-mail: katerina.tsalimi@uoc.gr). Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα ζητηθούν να κατατεθούν στη Γραμματεία μετά την επιλογή των υποψηφίων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών http://www.sse.uoc.gr/courses/lessons-sthete.html .

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Π.Δ.Ε.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)