ΔΠΜΣ Πληροφορική Επιστημών Ζωής: Ανακοίνωση για Εκδήλωση ενδιαφέροντος 2019-2020

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την ανακοίνωση που αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής του Πανεπιστημίου Πατρών το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 13η Σεπτεμβρίου 2019