Προκήρυξη και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης - Κ.Ε.ΜΕ.-Π.Κ.

 

Παρακαλούμε δείτε  παρακάτω το αρχείο το οποίο αφορά στην αριθμ. Γενικού Πρωτοκόλλου 2077/15.02.2021 προκήρυξη και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου με τίτλο: «Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (Κ.Ε.ΜΕ.-Π.Κ.)» - «University  of Crete Research Center for the Humanities, the Social and Education Sciences (UCRC)», βάσει των όσων αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 2040/τ.Β΄/ 18.09.2015 ίδρυσης, όπως ισχύει και στο Φ.Ε.Κ. 483/τ.ΥΟΔΔ/13.09.2016 συγκρότησης του Δ.Σ. του Εργαστηρίου

 

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (86)
 (77)
 (75)