Δημόσια υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

 

Για τη δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Αντωνίου Τσιριγώτη του Στυλιανού, με τίτλο: «Σύνταγμα και Κοινωνικά Δικαιώματα στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης», στις 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:45 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώπιον της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κκ: Ήβη - Αγγελική Μαυρομούστακου, Νεκτάριο Αλεξόπουλο και Ηλία Γεωργαντά, όποιος/α μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια και όποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρονική αίθουσα με σύνδεσμο:

 

https://zoom.us/j/2261361527?pwd=UGwzTGxFUGJwdGd1MUw0cnlQa3VIZz09