Δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κου Μαρίνου Χουρδάκη, υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

Για τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του κου Μαρίνου Χουρδάκη του Νικολάου με τίτλο: ««Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης, απασχολησιμότητα και δια βίου μάθηση: το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η ελληνική περίπτωση» στις 09 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, όποιος/α μεταπτυχιακός /η φοιτητής/τρια και όποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

http://video.ucnet.uoc.gr/live/show/279