Προκήρυξη ΔΠΜΣ "ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

 

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

 

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα:


(α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Επιστημών Υγείας.
(β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.
(γ) Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων,
καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφών με το πρόγραμμα αντικειμένων να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2019-2020, μέχρι και τις 17 Μαίου 2019.Από τη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών