ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018-19: Προκήρυξη κινητικότητας φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση

Δείτε τον παρακάτω ιστότοπο http://www.uoc.gr/intrel/index.php?option=com_content&view=article&id=460&Itemid=464&lang=el

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ