Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» - Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ», παρατείνεται έως και

 

τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο