2ο επεισόδιο animated video: "Ο Captain Covid-19 Τηλεκπαιδεύεται"

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α, σε συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από 16 σχολεία, με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουν

το 2ο επεισόδιο amimated video: "Ο Captain Covid-19 Τηλεκπαιδεύεται"

Το video: https://www.youtube.com/watch?v=LGrr7FrFhqQ&t=43s