Δημόσια παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Γεωργίου Νιώτη, μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

 

Για τη δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Γεωργίου Νιώτη του Βασιλείου, με τίτλο: «Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών», στις 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώπιον της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κκ: Ήβη  - Αγγελική Μαυρομούστακου, Δημήτριο Κοτρόγιαννο και Όλγα Θεμελή, όποιος/α μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια και όποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρονική αίθουσα με σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/2261361527?pwd=UGwzTGxFUGJwdGd1MUw0cnlQa3VIZz09