Δημόσια παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της Όλγας Χατζητζανάκη, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

 

Για τη δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της Όλγας Χατζητζανάκη του Ευτυχίου, με τίτλο: «Αρχές και Εργαλεία καλής νομοθέτησης στην Ελληνική έννομη τάξη», στις 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώπιον της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κκ: Ήβη  - Αγγελική Μαυρομούστακου, Νεκτάριο Αλεξόπουλο και Αλέξανδρο Κεσσόπουλο, όποιος/α μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια και όποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρονική αίθουσα με σύνδεσμο:

 

https://zoom.us/j/2261361527?pwd=UGwzTGxFUGJwdGd1MUw0cnlQa3VIZz09