Μεταπτυχιακό: Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί" του Τμήματος Κοινωνιολογίας για το έτος 2020-2021 στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Α: Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη

Β: Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες

Γ: Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί


Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr.

Αιτήσεις συμμετοχής: 10/08/2020 έως 11/09/2020

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην προκήρυξη που ακολουθεί.