Διεπιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: Αναπηρία, Σώμα, Μηχανική, Βιώματα και Συναισθήματα στο Πλαίσιο της Οικογένειας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας : Σύγχρονοι Προβληματισμοί, Εναλλακτικές Προσεγγίσεις και Προοπτικές

Πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση:

Το συμπόσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2018 στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο. Ενδέχεται να αυξηθούν οι μέρες διεξαγωγής του συμποσίου αν υπάρχουν περισσότεροι από τους προβλεπόμενους ενδιαφερόμενους ομιλητές των οποίων η πρότασή τους για ανακοίνωση θα έχει κριθεί θετικά. Το συμπόσιο διοργανώνεται από την Εργαστηριακή Μονάδα Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Αφηγηματικής-Διαλογικής Ψυχοπαιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο συμπόσιο θα πραγματοποιήσουν ανακοινώσεις προσκεκλημένοι επιστήμονες που σχετίζονται άμεσα με την προβληματική του. Εκτός των προσκεκλημένων ομιλητών παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικούς επιστήμονες-ερευνητές και καλλιτέχνες που έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα του συμποσίου να συμμετάσχουν ως εισηγητές. Οι εισηγήσεις μπορούν να κινούνται σε μια από τις αναφερόμενες θεματικές ενότητες (βλ. σχετικό επισυναπτόμενο αρχείο) του συμποσίου. Είναι όμως ευπρόσδεκτες και προτάσεις για επιπλέον θεματικές ενότητες αρκεί να σχετίζονται με τους στόχους και το σκεπτικό του συμποσίου. Για το σκεπτικό και τους στόχους του Συμποσίου βλέπε στα σχετικά επισυναπτόμενα αρχεία.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στο συμπόσιο καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εισήγησης/παρουσίασής τους στα ελληνικά με έκταση όχι μεγαλύτερη των 400 λέξεων, δηλώνοντας συγχρόνως το θεματικό άξονα που αυτή εντάσσεται.

Η περίληψη της εισήγησης/παρουσίασης θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mavrikospourikos@yahoo.com και πρέπει να περιλαμβάνει τίτλο, όνομα συγγραφέα και Ίδρυμα, όπου αυτός/ή ανήκει. Η περίληψη της ανακοίνωσης θα πρέπει να εμπεριέχει Θεωρητικό-ερευνητικό υπόβαθρο, Σκοπό, Μέθοδο, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας των ομιλητών με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Η παρουσίαση των ανακοινώσεων θα γίνει στο πλαίσιο συγκεκριμένων πάνελ. Η διάρκεια της ανακοίνωσης θα είναι 20 λεπτά και 10 λεπτά η συζήτηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν αν η εισήγηση/παρουσίασή τους έχει γίνει δεκτή το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2018.

Τα κείμενα των εργασιών που οι ομιλητές επιθυμούν να μας δώσουν θα φροντίσουμε μετά από την σχετική τους κρίση και επιμέλεια να τα δημοσιεύσουμε σε συλλογικό βιβλίο. Οι ημερομηνίες υποβολής των κειμένων των εργασιών καθώς και οι οδηγίες συγγραφής και όροι δημοσίευσης θα ανακοινωθούν αργότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το διοργανωτή του συμποσίου Μάριο Α. Πουρκό, Καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης στο τηλέφωνο 6936550791 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mavrikospourikos@yahoo.com

Τους στόχους και το σκεπτικό του Διεπιστημονικού Συμποσίου μπορείτε να τα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://ptpe.edc.uoc.gr/el

Απόφαση Συνέλευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίασή της με αριθμό 549/21.02.2018)

 

Σύνδεσμος διοργάνωσης εκδήλωσης: Τους στόχους και το σκεπτικό του Διεπιστημονικού Συμποσίου μπορείτε να τα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα:

 

https://ptpe.edc.uoc.gr/el