Ενημέρωση της Πανεπιστημιακές Κοινότητας για την έναρξη των διαδικασιών Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης απο τους φοιτητές

 

Έναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Μαθήματος/ Διδασκαλίας από τους φοιτητές

#ΜΟΔΙΠ