Ενημέρωση της Πανεπιστημιακές Κοινότητας για την έναρξη των διαδικασιών Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης απο τους φοιτητές

 

Έναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Μαθήματος/ Διδασκαλίας από τους φοιτητές

#ΜΟΔΙΠ
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)