Εξέλιξη Πιστοποιήσεων - Παρουσίαση της ΑΔΙΠ στη 90η Σύνοδο Πρυτάνεων στο Ηράκλειο

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την παρουσίαση που αφορά την Εξέλιξη Πιστοποιήσεων - Παρουσίαση της ΑΔΙΠ στη 90η Σύνοδο Πρυτάνεων στο Ηράκλειο

#ΜΟΔΙΠ
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)