Εξέλιξη Πιστοποιήσεων - Παρουσίαση της ΑΔΙΠ στη 90η Σύνοδο Πρυτάνεων στο Ηράκλειο

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την παρουσίαση που αφορά την Εξέλιξη Πιστοποιήσεων - Παρουσίαση της ΑΔΙΠ στη 90η Σύνοδο Πρυτάνεων στο Ηράκλειο

#ΜΟΔΙΠ