Ενημερωτική Εκδήλωση για το Έργο "Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας" (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Π.Κ. στις 15/10/2015

 

Ενημερωτική Εκδήλωση για το Έργο "Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας" (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Π.Κ. στις 15/10/2015

#ΜΟΔΙΠ