Συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Δήμο Ρεθύμνης

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 επισκέφθηκε την Πανεπιστημιούπολη Γάλλου ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου μάθησης Καθ. Νεκτάριος Παπαδογιάννης και  ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Σπαντιδάκης. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συζήτηση και περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων σύνδεσης του Ιδρύματος και της τοπικής κοινωνίας καθώς και η οργάνωση κοινών δράσεων και εκδηλώσεων για την ωφέλεια και των δύο μερών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθ. Δ. Μυλωνάκης, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Υποδομών Καθ. Κ.Σπανουδάκης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ Ε. Καψαλάκη και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων κ. Ε. Περάκι.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)