Διαδικτυακές Ενημερώσεις Μαθητών Λυκείου από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης τα τελευταία χρόνια διοργανώνει ημέρες επισκέψεων μαθητών Λυκείου στις εγκαταστάσεις του, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος και τις προοπτικές των σπουδών σε αυτό. Αυτή τη χρονιά, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας, θα διοργανώσει διαδικτυακές ενημερώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος, κ. Αλέξιο Αρβανίτη και κ. Αικατερίνη Κούτρα, ενώ οι ημερομηνίες και οι ώρες για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί είναι οι ακόλουθες :

                    • Δευτέρα 1 Μαρτίου και ώρα 11:00-12:00,

                    • Παρασκευή 19 Μαρτίου και ώρα 12:00 -13:00,

                    • Δευτέρα 29 Μαρτίου και ώρα 11:00 -12:00,

                    • Παρασκευή 9 Απριλίου, και ώρα 12:00 -13:00Τα ενδιαφερόμενα Λύκεια μπορούν να αιτούνται από τις 19/2/2021 έως και τις 28/2/2021 με αποστολή της αίτησης συμμετοχής (ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας υπαλλήλου του Τμήματος κ. Χαρούλας Μανουσάκη manoysaki@admin.uoc.gr

(τηλ 2831077577).