Ημέρες γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ημέρες Γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι οι μαθητές να γνωρίσουν από κοντά το  Πανεπιστήμιο Κρήτης, να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που τους παρέχει και να γίνει γνωστό το έργο και οι δραστηριότητες του Ιδρύματος στα σχολεία και ταυτόχρονα η επαφή και η γνωστοποίηση του έργου και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματός μας στο κοινωνικό σύνολο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης (τηλ. 2810 393229, 28310 77965, email: diamanti@admin.uoc.gr )