Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διενέργεια των εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παρακαλώ δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.