Λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το διάστημα των θερινών διακοπών

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα παραμείνει κλειστό από τις 11 Αυγούστου 2022 μέχρι και τις 17 Αυγούστου 2022.

Καλές διακοπές!

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)