Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης |31-01-2024

Παρακαλούμε δείτε τη σχετική Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)