Ανακοίνωση Συνόδου Πρυτάνεων

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται βίαιες επιθέσεις από συγκεκριμένες ομάδες κατά των προσώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης στα ΑΕΙ. Παράλληλα εκδηλώνονται παρεμβάσεις εισαγγελικών αρχών και πυκνώνουν οι αναφορές και τα δημοσιεύματα από ορισμένα Μ.Μ.Ε. που στρέφονται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά των οργάνων και των προσώπων που ασκούν διοίκηση στα ΑΕΙ, καταλογίζοντας τους τουλάχιστον ολιγωρία, αν όχι σκοπιμότητα.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων καταδικάζει κάθε μορφής επίθεση εναντίον του Δημόσιου Πανεπιστημίου και θεωρεί ότι οι διοικήσεις των ΑΕΙ εκπληρώνουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, στο ακέραιο τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, για να διασφαλιστεί η υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, σε μια κρίσιμη περίοδο ιδιαίτερα εν όψει της δημοσιοποίησης του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά – μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να εγκαταλείψουν τη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και μετάθεσης ευθυνών προς όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στα Πανεπιστήμια και να δουν την κρίση αυτή ως μια ευκαιρία για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των Πανεπιστημίων.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα υπερασπιζόμενη το αυτοδιοίκητο, την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών στους χώρους των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δεν καταβάλλεται ούτε τρομοκρατείται και συνεχίζει αδιάλειπτα το έργο της για την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)