Ημερίδα Τομέα Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης 2021 |''Οι αρχαιολογικές δραστηριότητες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας-Έρευνα και Εκπαίδευση ''

 Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

Οι αρχαιολογικές δραστηριότητες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Έρευνα και Εκπαίδευση

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, τηρουμένων των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, την Τετάρτη 24.11.202117:30-20:30, στην αίθουσα 9 των Διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης κατόπιν εγγραφής, μέσω του link που ακολουθεί.

Link παρακολούθησης: https://zoom.us/meeting/register/tJ0ucmuqDIvHtTxPp5zrEFa0xMK7BwT5OxE

Αφίσα

Πρόγραμμα

Χάρτης διδακτηρίων Φιλοσοφικής Σχολής

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)