Υποτροφίες χορηγίας Α.Δ.Μ.Η.Ε.

 

Οι υποτροφίες θεσπίστηκαν βάσει της 432/28-05-2020 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και αποτελούν χορηγία του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ.  Οι υποτροφίες χορηγούνται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών – επιπέδου 2 και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών – επιπέδου 3) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ερευνητική τους ενασχόληση σε θέματα σχετιζόμενα με την Ενέργεια και το Περιβάλλον. Το ύψος των υποτροφιών καθώς και η κατανομή τους στα τμήματα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής.

 (Πληροφορίες από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΘΕΤΕ , τηλ.:28310-393200, και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ.: 2810-393620)

Αποτελέσματα Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών 'Εμμανουήλ Σακλαμπάνη' ακαδ.έτους 2018-19

 

 

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη» που συνεδρίασε την 30/6/2020, οι υπότροφοι που προτείνονται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 για τη χορήγηση των εν λόγω υποτροφιών είναι οι παρακάτω:

 

α Αρ.πρωτ.Κοσμητείας
1 2070/11-5-2020
2 2074/19-5-2020
3 2081/29-5-2020
4 2092/5-6-2020 
5 2094/11-6-2020 

 

Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την παρούσα ανακοίνωση (έως και 10-7-2020) αποκλειστικά με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (κα Αικατερίνη Τσαλίμη,  katerina (dot) tsalimi (at) uoc (dot)gr ).

 

Ηράκλειο, 30/6/2020

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)