Αποτελέσματα Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Χορήγησης Βοηθήματος Κληροδοτήματος "Ελένης Καλαντζοπούλου" Ακαδ. Έτους 2016-17

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτ. 3564/23-03-2018 έγγραφο της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης βοηθήματος του κληροδοτήματος «Ελένης Καλαντζοπούλου», πληροί τις προϋποθέσεις και προτείνεται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 η φοιτήτρια του Τμήματος Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών κ. Κοσικίδη Δέσποινα.

 

Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός δέκα (10) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση (έως 02-04-2018) στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας (κ. Ιωάννα Τζανταρολάκη, κτήριο Β2, τηλ. 28310 77978).