Προκήρυξη Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας "Στέλιου Πηχωρίδη" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται παρκάτω την προκήρυξη Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας "Στέλιου Πηχωρίδη" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

και το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας "Στέλιου Πηχωρίδη"