2ο Συμπόσιο για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, από το Πανεπιστήμιο της Ρουέν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας INGENIUM

2o Συμπόσιο για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, από το Πανεπιστήμιο της Ρουέν

Στις 5 & 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το 2ο Συμπόσιο για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, από το Πανεπιστήμιο της Ρουέν. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INGENIUM, παρουσίασε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του, την θέση του σε διεθνείς κατατάξεις, ενδεικτικές δράσεις και ερευνητικά προγράμματα που προάγουν την Βιώσιμη ανάπτυξη και την σύνδεση του με την κοινωνία της Κρήτης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για εξωστρέφεια και πιστό στην δέσμευση του για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη ανάπτυξη, συζήτησέ με όλα τα πανεπιστήμια του INGENIUM την δημιουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών που θα παίξουν κομβικό ρόλο στη επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εκπροσώπησαν οι κ.κ Γεώργιος Κοσιώρης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Δια βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Αντώνης Αργυρός, Πρόεδρος και καθηγητής του Τμήματος Υπολογιστών, Δημήτρης Σταύρου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών και καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Eκπαίδευσης και Δημήτρης Παπάζογλου, Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών:

«Η δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πανεπιστημιούπολης που συναποτελείται από 10 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα ανοίξει νέους ορίζοντες στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα τους δώσει την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως σε ένα από τα πανεπιστήμια του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, να κάνουν πρακτική άσκηση σε ένα από αυτά και να αλληλοεπιδράσουν με 200.000 φοιτητές που σπουδάζουν στο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο INGENIUM.» Γεώργιος Κοσιώρης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Δια βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.

«Το συμπόσιο ΙΝGENIUM μας παρείχε ένα κοινό πλαίσιο για να συνδεθούμε και να σχεδιάσουμε συνεργατικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Κάτω από την ομπρέλα της συμμαχίας INGENIUM θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε, μέσω μιας “από κάτω προς τα πάνω” προσέγγισης, άμεσες συνεργασίες μεταξύ τμημάτων, παρέχοντας το έδαφος για μια βιώσιμη συμμαχία.» Δημήτρης Παπάζογλου, Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

«Η συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INGENIUM κατέδειξε με εμφατικό τρόπο ότι τα μεγάλα προβλήματα των καιρών μας και η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά, αλλά απαιτούν μεγάλες συμμαχίες και κοινή προσπάθεια στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της διεπιστημονικής έρευνας. Η διαμόρφωση ενός τέτοιου κοινού ευρωπαϊκού πνεύματος και το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης μπορεί να αποτελέσει κρίσιμη συνιστώσα σε μια τέτοια συνισταμένη πορεία, αποτελούν πολύ ελπιδοφόρα μηνύματα." Αντώνης Αργυρός, Πρόεδρος και καθηγητής του Τμήματος Υπολογιστών.»

«Το INGENIUM αποτελεί μια  εξαιρετική ευκαιρία για διεπιστημονικές σπουδές των φοιτητών μας και για ανάπτυξη κοινών διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.» Δημήτρης Σταύρου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών και καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Eκπαίδευσης.

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)