ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει ενεργά στην διεθνή ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο σε προγράμματα ανταλλαγών, σε κοινά προγράμματα σπουδών και σε κοινές ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες. Συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς σε ερευνητικά προγράμματα, και διοργανώνει επιστημονικές συναντήσεις στο πλαίσιο αυτό. Το ΠΚ αν και βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο άκρο της Ευρώπης είναι ένα από τα πιο διεθνή πανεπιστήμια της χώρας.